מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
10 פרטיים רוני - חד שבועי ₪3,000 10 כניסות
30 שיעורים פרטיים - חד שבועי ₪6,900 30 כניסות
40 שיעורים פרטיים - חד שבועי ₪8,800 40 כניסות
ג'ירו'קינסיס 10 שיעורים ₪550 10 כניסות