הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 13.08

יום ו 12.08

יום ה 11.08

יום ד 10.08

יום ג 9.08

יום ב 8.08

יום א 7.08

 
 
6:00

7:30
קבוצה אנג'ליקה הודג'

 

7:30
קבוצה-מיכל בן עמי

 

7:30
קבוצה נוית

 

7:30
קבוצה-סטפני

 

7:30
קבוצה נוית

 

7:30
קבוצה נוית

 
 
7:00

8:30
קבוצה-מריה

8:30
פרטי אנג'ליקה הודג'

 

8:30
קינזיס מורי

 

8:30
קבוצה-מריה

 

8:30
קבוצה-מורי

 

8:30
קבוצה מורי מתקדמים

 

8:30
קבוצה נוית

 
 
8:00

9:30
קבוצה-מריה

 

9:30
קבוצה נוית

 

9:30
קבוצה-מורי

 

9:30
קבוצה-מורי

 

9:30
קבוצה נוית

 
 
9:00

10:30
קבוצה-מריה

 

10:00
פרטי דינה

10:30
קבוצה-מיכל בן עמי

 

10:30
קבוצה נוית

 

10:30
קבוצה-מיכל בן עמי

 

10:30
קבוצה נוית

 

10:30
קבוצה נוית

 
 
10:00

11:30
קבוצה-מריה

 

11:30
קבוצה-מיכל בן עמי

 

11:30
קבוצה רחלה דייויס

 

11:30
קבוצה-מיכל בן עמי

 

11:30
קבוצה אונליין - גירוטוניק

 

11:30
קבוצה אונליין רוני

 
 
11:00

12:30
קבוצה-מיכל בן עמי

 
 
12:00

13:00
קבוצה מורי מתקדמים

 
 
13:00

14:00
קבוצה מורי מתקדמים

 
 
14:00
 
15:00

16:00
קבוצה-מריה

 

16:00
קבוצה שירלי

 
 
16:00

17:00
קבוצה - רעות גז

 

17:00
קבוצה-מריה

 
 
17:00

18:00
קבוצה-מריה

 

18:00
קבוצה-מורי

 

18:00
קבוצה-מריה

 

18:00
קבוצה-מריה

 
 
18:00

19:00
קבוצה-מריה

 

19:00
קבוצה-מורי

 

19:00
קבוצה נטלי קוטיקוב

 

19:00
קבוצה נטלי קוטיקוב

 

19:00
קבוצה-מריה

19:00
קינזיס מורי

 
 
19:00

20:00
קבוצה-מריה

 

20:00
קבוצה - רעות גז

 

20:00
קבוצה שירלי

 

20:00
קבוצה-מריה

 

20:00
קבוצה-מריה

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00