הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 6.06

יום ו 5.06

יום ה 4.06

יום ד 3.06

יום ג 2.06

יום ב 1.06

יום א 31.05

 
 
6:00

7:30
פרטי-לודמילה

7:30
קבוצה-מריה

 

7:30
קבוצה-מור

 

7:30
פרטי-ליאת

 

7:30
פרטי-מתת

 

7:30
קבוצה-ליאת

 

7:30
פרטי-סטפני

 
 
7:00

8:30
פרטי-לודמילה

8:30
קבוצה אונליין מור

8:30
קבוצה - רעות

 

8:30
פרטי-מור

8:30
פרטי-סטפני

8:30
קבוצה-רוני

 

8:30
קבוצה-ליאת

 

8:30
פרטי-רעות

8:30
קבוצה-מור

8:30
פרטי-מתת

 

8:30
קבוצה-רוני

8:30
פרטי-ליאת

 

8:30
פרטי-רעות

8:30
קבוצה-סטפני

 
 
8:00

9:30
פרטי-לודמילה

9:30
קבוצה-מור

9:30
פרטי-רעות

 

9:30
פרטי-סטפני

9:30
קבוצה-מור

9:30
פרטי-מריה

 

9:30
פרטי-ליאת

9:30
קבוצה-מריה

 

9:30
פרטי-מור

9:30
קבוצה - רעות

9:30
פרטי-מתת

 

9:30
קבוצה אונליין סטפני

9:30
קבוצה-מור

 

9:30
פרטי-רעות

9:30
פרטי-סטפני

 
 
9:00

10:30
פרטי-מור

10:30
פרטי-לודמילה

10:30
קבוצה - רעות

 

10:30
פרטי-מריה

10:30
קבוצה-סטפני

10:30
פרטי-מור

 

10:00
פרטי-מתת

10:30
פרטי-ליאת

 

10:30
פרטי-מתת

10:30
פרטי-רעות

10:30
פרטי-מור

 

10:30
פרטי-ליאת

10:30
קבוצה-מור

 

10:00
פרטי-מתת

10:30
קבוצה - רעות

10:30
פרטי-סטפני

 
 
10:00

11:30
פרטי-רעות

11:30
פרטי-מריה

 

11:30
פרטי-מור

11:30
קבוצה-סטפני

 

11:30
פרטי-ליאת

11:30
פרטי-מריה

 

11:30
פרטי-מור

11:30
פרטי-מתת

11:30
פרטי-רעות

 

11:30
קבוצה אונליין רוני

11:30
דואט-רעות

11:30
פרטי-סטפני

 
 
11:00

12:00
קבוצה אונליין - גירוטוניק

12:30
פרטי-רעות

 

12:30
פרטי-מור

 

12:30
פרטי-ליאת

12:30
פרטי-מריה

 

12:30
פרטי-רעות

12:30
פרטי-מתת

12:30
פרטי-מור

12:30
פרטי-סטפני

 

12:00
פרטי-ליאת

 

12:30
פרטי-רעות

12:30
פרטי-סטפני

 
 
12:00

13:30
פרטי-מריה

13:30
פרטי-רעות

 

13:00
פרטי-מריה

13:00
פרטי-סטפני

 

13:30
פרטי-סטפני

 

13:00
פרטי-ליאת

 

13:00
פרטי-מריה

13:00
פרטי-מור

13:30
פרטי-סטפני

 
 
13:00

14:30
פרטי-מריה

 

14:00
פרטי-סטפני

14:00
פרטי-מריה

 

14:00
פרטי-מריה

14:00
פרטי-מור

 
 
14:00

15:00
פרטי-סטפני

 

15:00
פרטי-מור

15:00
פרטי-מריה

 
 
15:00

16:00
פרטי-מור

 

16:00
פרטי-סטפני

 

16:00
פרטי-מור

16:00
פרטי-מריה

 
 
16:00

17:00
פרטי-מור

 

17:00
פרטי-סטפני

 

17:00
פרטי-מור

17:00
דואט-מריה

 
 
17:00

18:00
פרטי-ליאת

18:00
פרטי-מריה

 

18:00
פרטי-לודמילה

18:00
קבוצה-מור

 

18:00
קבוצה-סטפני

 

18:00
קבוצה-מור

 
 
18:00

19:00
דואט-מריה

 

19:00
פרטי-לודמילה

19:00
קבוצה-מור

 

19:00
קבוצה-סטפני

 

19:00
קבוצה-מור

 
 
19:00

20:00
פרטי-לודמילה

20:00
קבוצה-מור

 

20:00
קבוצה-טניה

 

20:00
קבוצה-מור

20:00
פרטי-מריה

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00