הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 29.02

יום ו 28.02

יום ה 27.02

יום ד 26.02

יום ג 25.02

יום ב 24.02

יום א 23.02

 
 
6:00

7:30
קבוצה-מור

 

7:30
קבוצה-מור

 

7:30
פרטי-ליאת

 

7:30
פרטי-מתת

 

7:30
קבוצה-ליאת

7:30
פרטי-מור

 

7:30
דואט-סטפני

 
 
7:00

8:30
קבוצה - רעות

8:30
פרטי-מור

 

8:30
קבוצה-רוני

8:30
פרטי-מור

 

8:30
קבוצה-ליאת

8:30
פרטי-סטפני

 

8:30
קבוצה-מור

8:30
פרטי-רעות

 

8:30
קבוצה-רוני

8:30
פרטי-ליאת

8:30
פרטי-מור

 

8:30
קבוצה-סטפני

8:30
פרטי-רעות

 
 
8:00

9:30
קבוצה-מור

9:30
פרטי-רעות

 

9:30
קבוצה-מור

 

9:30
קבוצה-סטפני

9:30
פרטי-ליאת

 

9:30
קבוצה - רעות

9:30
פרטי-מור

 

9:30
קבוצה-מור

9:30
פרטי-ליאת

 

9:30
פרטי-סטפני

9:30
פרטי-רעות

 
 
9:00

10:30
קבוצה - רעות

10:30
פרטי-מור

 

10:30
קבוצה-מור

 

10:30
פרטי-סטפני

10:30
פרטי-ליאת

 

10:30
פרטי-מור

10:30
פרטי-מתת

10:30
פרטי-רעות

 

10:30
קבוצה-מור

 

10:30
קבוצה - רעות

10:30
פרטי-סטפני

 
 
10:00

11:30
קבוצה-מור

11:30
פרטי-רעות

 

11:30
קבוצה-רוני

 

11:30
פרטי-סטפני

11:30
פרטי-ליאת

 

11:30
פרטי-מור

11:30
פרטי-רעות

11:30
פרטי-מתת

 

11:30
פרטי-ליאת

 

11:30
פרטי-סטפני

11:30
פרטי-רעות

 
 
11:00

12:30
פרטי-מור

12:30
קבוצה - רעות

 

12:30
פרטי-סטפני

12:30
פרטי-מור

 

12:30
פרטי-מור

12:30
פרטי-רעות

12:30
פרטי-מתת

12:30
דואט-סטפני

 

12:30
פרטי-ליאת

12:30
פרטי-מור

 

12:30
פרטי-סטפני

12:30
פרטי-רעות

 
 
12:00

13:30
פרטי-מור

 

13:30
פרטי-סטפני

 

13:30
דואט-סטפני

 
 
13:00

14:30
פרטי-סטפני

 

14:00
פרטי-מור

14:30
פרטי-סטפני

 

14:00
פרטי-סטפני

 
 
14:00

15:30
פרטי-סטפני

 

15:00
פרטי-מור

 

15:00
פרטי-סטפני

 
 
15:00

16:00
פרטי-מור

16:30
פרטי-סטפני

 

16:00
פרטי-מור

16:00
פרטי-סטפני

16:00
פרטי-ליאת

 
 
16:00

17:00
פרטי-מור

 

17:00
פרטי-סטפני

17:00
פרטי-ליאת

 

17:00
פרטי-מור

 
 
17:00

18:00
קבוצה-מור

 

18:00
קבוצה-סטפני

18:00
פרטי-ליאת

 

18:00
קבוצה-מור

 
 
18:00

19:00
קבוצה-מור

 

19:00
קבוצה-סטפני

19:00
פרטי-ליאת

 

19:00
קבוצה-מור

 
 
19:00

20:00
קבוצה-מור

 

20:00
קבוצה-ליאת

 

20:00
קבוצה-מור

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00