הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 17.04

יום ו 16.04

יום ה 15.04

יום ד 14.04

יום ג 13.04

יום ב 12.04

יום א 11.04

 
 
6:00

7:30
קבוצה-לודמילה

 

7:30
פרטי-ריי

 

7:30
פרטי-מיכל בן עמי

 

7:30
קבוצה-ליאת

 

7:30
דואט - מיכל מורסיאנו

 
 
7:00

8:30
קבוצה - רעות

8:30
פרטי-מריה

8:30
פרטי-לודמילה

 

8:30
קבוצה-מריה

8:30
פרטי-ריי

8:45
קבוצה אונליין מור

 

8:30
קבוצה-מור

8:30
פרטי-מיכל בן עמי

 

8:30
קבוצה-רוני

8:30
פרטי-ליאת

 

8:30
קבוצה - רעות

8:30
פרטי-מיכל מורסיאנו

 
 
8:00

9:30
קבוצה-מריה

9:30
פרטי-לודמילה

 

9:30
פרטי-מריה

9:30
קבוצה - ריי

 

9:30
קבוצה - רעות

9:30
פרטי-מיכל בן עמי

 

9:30
קבוצה-ליאת

 

9:30
פרטי-מיכל מורסיאנו

 
 
9:00

10:30
קבוצה - רעות

10:30
פרטי-מריה

 

10:30
פרטי-ריי

10:30
פרטי-מריה

10:30
קבוצה - רעות

 

10:00
פרטי-מתת

10:30
קבוצה-מיכל בן עמי

 

10:30
קבוצה-ליאת

 

10:00
פרטי-מתת

10:30
קבוצה - רעות

10:30
פרטי-מיכל מורסיאנו

 
 
10:00

11:30
פרטי-מריה

 

11:30
דואט-ריי

11:30
פרטי-מריה

 

11:30
פרטי-מיכל בן עמי

11:30
פרטי-ליאת

 

11:30
פרטי-ליאת

11:30
קבוצה אונליין - גירוטוניק

11:30
פרטי-ריי

 

11:30
קבוצה אונליין רוני

11:30
פרטי-מיכל מורסיאנו

 
 
11:00

12:30
פרטי-מריה

 

12:30
פרטי-מיכל בן עמי

12:30
פרטי-ליאת

 

12:30
פרטי-ריי

12:30
פרטי-ליאת

 

12:30
פרטי-מריה

12:30
פרטי-מיכל מורסיאנו

 
 
12:00

13:00
דואט-מריה

 

13:00
פרטי-ריי

13:30
פרטי-מריה

 

13:30
פרטי-ריי

 

13:30
פרטי-מיכל מורסיאנו

 
 
13:00

14:00
פרטי-מריה

 

14:00
פרטי-ריי

14:30
פרטי-מריה

 

14:30
פרטי-ריי

 
 
14:00

15:00
פרטי-מריה

15:00
סטאג' שירלי רוזליס

 

15:00
פרטי-מיכל מורסיאנו

 

15:00
פרטי-ריי

15:30
פרטי-מריה

 
 
15:00

16:00
פרטי-מריה

 

16:00
פרטי-מיכל מורסיאנו

16:00
פרטי-ריי

 

16:00
פרטי-ריי

16:30
פרטי-מריה

 
 
16:00

17:00
פרטי-מריה

 

17:00
קבוצה - ריי

17:00
פרטי-מיכל מורסיאנו

 

17:00
פרטי-ריי

17:30
פרטי-מריה

 
 
17:00

18:00
קבוצה-מריה

18:00
פרטי-לודמילה

 

18:00
קבוצה - ריי

 

18:00
קבוצה-מור

18:00
פרטי-ריי

18:30
פרטי-מריה

 
 
18:00

19:00
קבוצה-מריה

19:00
פרטי-לודמילה

 

19:00
קבוצה-מור

 

19:00
קבוצה - ריי

19:30
פרטי-מריה

 
 
19:00

20:00
קבוצה-לודמילה

20:00
פרטי-מריה

 

20:00
קבוצה-מור

 

20:00
קבוצה-מור

20:00
פרטי-ריי

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00