הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 8.08

יום ו 7.08

יום ה 6.08

יום ד 5.08

יום ג 4.08

יום ב 3.08

יום א 2.08

 
 
6:00

7:30
קבוצה-מריה

7:30
פרטי-לודמילה

 

7:30
קבוצה-מור

 

7:30
פרטי-ריי

7:30
פרטי-ליאת

 

7:30
פרטי-מתת

7:30
פרטי-מור

 

7:30
פרטי-ריי

 

7:30
דואט-סטפני

 
 
7:00

8:30
קבוצה - רעות

8:30
פרטי-מריה

 

8:30
פרטי-מור

8:30
פרטי-סטפני

8:30
קבוצה-רוני

 

8:30
קבוצה-ליאת

8:30
פרטי-מריה

 

8:30
פרטי-רעות

8:30
קבוצה-מור

 

8:30
קבוצה-רוני

8:30
פרטי-ליאת

8:30
פרטי-ריי

8:30
פרטי-מור

 

8:30
פרטי-רעות

8:30
פרטי-סטפני

 
 
8:00

9:30
קבוצה - רעות

9:30
פרטי-מריה

 

9:30
פרטי-סטפני

9:30
קבוצה-מור

9:30
פרטי-מריה

 

9:30
פרטי-מריה

9:30
קבוצה - ריי

9:30
קבוצה אונליין מור

 

9:30
פרטי-מור

9:30
קבוצה - רעות

 

9:30
קבוצה-מור

9:30
פרטי-ריי

 

9:30
פרטי-סטפני

9:30
פרטי-רעות

9:30
פרטי-מריה

 
 
9:00

10:30
פרטי-לודמילה

10:30
קבוצה - רעות

10:30
פרטי-מריה

 

10:00
פרטי-מתת

10:30
פרטי-מריה

10:30
קבוצה-סטפני

10:30
פרטי-מור

 

10:30
פרטי-ריי

10:30
פרטי-מריה

 

10:30
פרטי-רעות

10:30
פרטי-מור

 

10:30
קבוצה-מור

10:30
פרטי-ליאת

 

10:00
פרטי-מתת

10:30
פרטי-סטפני

10:30
קבוצה - רעות

 
 
10:00

11:30
פרטי-רעות

11:30
פרטי-מריה

 

11:30
פרטי-מור

11:30
פרטי-סטפני

 

11:30
פרטי-ריי

11:30
פרטי-מריה

 

11:30
פרטי-מור

11:30
דואט-רעות

11:30
קבוצה אונליין רוני

 

11:30
פרטי-ריי

11:30
פרטי-ליאת

 

11:30
פרטי-רעות

 
 
11:00

12:30
פרטי-רעות

12:30
פרטי-מריה

 

12:30
פרטי-מריה

12:30
פרטי-מור

 

12:30
פרטי-ריי

12:30
פרטי-מריה

 

12:30
פרטי-מור

 

12:30
פרטי-ריי

 

12:00
פרטי-סטפני

12:30
פרטי-רעות

 
 
12:00

13:30
פרטי-מריה

13:30
פרטי-רעות

 

13:00
דואט-סטפני

 

13:30
פרטי-מריה

 

13:30
פרטי-סטפני

 

13:30
פרטי-ריי

 

13:00
פרטי-סטפני

 
 
13:00

14:30
פרטי-מריה

 

14:00
פרטי-סטפני

 

14:30
פרטי-סטפני

 

14:00
פרטי-מור

 
 
14:00

15:30
פרטי-סטפני

 

15:00
פרטי-מור

 
 
15:00

16:00
פרטי-מור

 

16:00
פרטי-מור

16:00
פרטי-ריי

16:00
פרטי-מריה

 
 
16:00

17:00
פרטי-מריה

 

17:00
פרטי-מור

17:00
פרטי-לודמילה

 

17:00
פרטי-סטפני

 

17:00
פרטי-מריה

17:00
פרטי-מור

17:00
פרטי-ריי

 
 
17:00

18:00
פרטי-מריה

 

18:00
פרטי-לודמילה

18:00
קבוצה-מור

 

18:00
פרטי-סטפני

 

18:00
קבוצה-מור

18:00
פרטי-מריה

 
 
18:00

19:00
דואט-מריה

 

19:00
קבוצה-מור

 

19:00
קבוצה-טניה

 

19:00
קבוצה-מור

19:00
פרטי-מריה

 
 
19:00

20:00
קבוצה-מור

 

20:00
קבוצה-מור

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00